Inne informacje

Inne informacje

Gwarancje - wyłączenia

Ford nie odpowiada za naprawy lub wymiany konieczne bezpośrednio na skutek:

 • uszkodzeń spowodowanych przez zaniedbanie, powódź, wypadek, udział w rajdach, wyścigach lub inne nieprawidłowe zastosowania,
 • normalnego zużycia,
 • zaniedbania prawidłowych przeglądów pojazdu zgodnie z harmonogramem przeglądów Forda i instrukcjami serwisowymi,
 • zaniedbania prawidłowej pielęgnacji lakieru i nadwozia poprzez regularne mycie zgodnie z instrukcjami Forda,
 • wykonanych bez zgody modyfikacji samochodu lub jego elementów,
 • stosowania paliwa o nieprawidłowej specyfikacji (informacja w instrukcji obsługi),
 • przystosowania do napędu na CNG i LPG niezatwierdzonego przez firmę Ford,
 • stosowania paliw alternatywnych z zawartością paliwa biodiesel przekraczającą 7% lub bioetanolu przekraczającą 10% (wyjątek pojazdy fabrycznie dostosowane do paliw wieloskładnikowych FFV),
 • stosowania dodatków i środków płuczących dodawanych do paliwa lub oleju silnikowego (o ile nie jest to częścią wymagań serwisowych Forda),
 • niewykonania na czas napraw uszkodzeń lakieru lub uszkodzeń spowodowanych przez korozje, stwierdzonych podczas corocznej kontroli nadwozia i powłoki lakierniczej,
 • czynników, na które firma Ford ani Autoryzowany Dealer nie mają wpływu, takich jak: zanieczyszczenia powietrza, uszkodzenia spowodowane przez burze, uderzenia kamieni, zadrapania i stosowanie niewłaściwych środków czyszczących,
 • napraw z zastosowaniem metod, które nie zostały zatwierdzone przez Forda,
 • niestosowania oryginalnych części i płynów marki Ford, ewentualnie części i płynów o jakości równej jakości oryginalnych części i płynów marki Ford.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane jedynie przez Autoryzowanych Dealerów Forda, z wyjątkiem nagłych wypadków (np. naprawa umożliwiająca dalszą jazdę, jeżeli Autoryzowany Dealer nie jest dostępny).

Inne wyłączenia:

Z gwarancji podstawowej, gwarancji na powłokę powłokę lakierową i gwarancji na perforację korozyjną wyłączone są wszelkie szkody uboczne i wynikowe poniesione w wyniku usterki objętej tymi gwarancjami w tym niedogodności, koszty transportu, rozmowy telefoniczne, koszty zakwaterowania, utrata dochodu i uszkodzenia własności. Wszystkie gwarancje tracą ważność, jeśli firma ubezpieczeniowa lub odpowiednia instytucja uzna, że pojazd został zakwalifikowany jako „szkoda całkowita”.

Ford nie wyraża zgody na modyfikacje lub tuning układu sterowania praca silnika danego pojazdu dokonywane przez stronę trzecią.

Układ sterowania pracą silnika zawiera oprogramowanie mające wpływ na bezpieczeństwo. Nieautoryzowane modyfikacje tego oprogramowania mogą spowodować nieoczekiwane lub niebezpieczne działanie silnika. Modyfikacje takie mogą także w pewnych warunkach doprowadzać do uszkodzenia zespołu napędowego.

Naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku takich modyfikacji/tuningu nie są objęte gwarancją Forda ani programem Ford Protect

Na całym świecie firma Ford jest znana jako producent wysokiej jakości pojazdów. Nabycie nowego samochodu Ford to nie tylko zapewnienie sobie korzyści wynikających z ponad 100 lat doświadczeń firmy i osiągnięć techniki, ale także możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ponad 7000 Autoryzowanych Dealerów Forda w całej Europie.

Ford ma obszerną sieć obsługi posprzedażnej w Europie (Tabela krajów europejskich z obsługą posprzedażną Forda). Naprawy podlegające gwarancjom mogą zostać wykonane przez dowolnego Autoryzowanego Dealera Forda. W normalnych warunkach naprawy gwarancyjne wykonywane przez Autoryzowanego Dealera Forda są bezpłatne. Jeżeli podczas podróży będzie konieczna naprawa samochodu z powodu wady fabrycznej, Twoim obowiązkiem jest przedstawienie Książki Serwisowej wydanej wraz z samochodem. Niniejsza Książka określa status gwarancji pojazdu i zawiera rejestr przeglądów, tym samym potwierdza Twoje prawo do naprawy w ramach gwarancji. Jeżeli nie możesz okazać niniejszej Książki, Autoryzowany Dealer Forda powinien skontaktować się z lokalnym biurem firmy Ford. W wyjątkowych warunkach możesz być poproszony o zapłacenie za naprawy objęte gwarancją. W takim wypadku należy zachować fakturę (oraz w miarę możliwości wszelkie wymienione części), aby po powrocie do domu miejscowy Autoryzowany Dealer Forda mógł odpowiednio zorganizować zwrot kosztów.

Gwarancja podstawowa, gwarancja na powłokę lakierniczą i gwarancja na perforację korozyjną nie mają wpływu na Twoje prawa wynikające z umowy o kupno pojazdu ze sprzedającym Autoryzowanym Dealerem Forda lub z właściwego prawa krajowego dotyczącego sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

W Instrukcji Obsługi oraz Książce Serwisowej pojazdu opisano prawidłową pielęgnację i eksploatację samochodu. Prawidłowa pielęgnacja i eksploatacja zapobiega poważnym wydatkom na naprawy wynikające z nieprawidłowej eksploatacji, zaniedbania lub niewystarczającej pielęgnacji i może zwiększyć wartość samochodu przy odsprzedaży lub wymianie na inny. Dlatego też należy:

 • Przekazywać samochód do Autoryzowanego Dealera Forda celem wykonania napraw gwarancyjnych natychmiast po zauważeniu usterki. Zminimalizuje to zakres naprawy koniecznej do wykonania.
 • Zadbać o to, by pojazd był poddawany przeglądom zgodnie z zaleceniami Forda.
 • UWAGA: Niewykonanie przewidzianego Planem Obsługi przeglądu okresowego z zachowaniem zalecanego przebiegu międzyprzeglądowego lub terminu spowoduje unieważnienie gwarancji na części, które w wyniku tego zaniedbania uległy awarii.

 • Zapewnić, by Twój samochód był poddawany przeglądom z zastosowaniem oryginalnych części i płynów marki Ford, ewentualnie części i płynów o jakości równej jakości oryginalnych części i płynów marki Ford.
 • Zapewnić, by rejestr przeglądów samochodu był wypełniany, i przechowywać faktury jako dowód wykonania przeglądu w odpowiednim terminie, zgodnie z harmonogramem przeglądów Forda, za pomocą właściwych części i płynów. Pomoże to w razie zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących usterek, na które może mieć wpływ nieprzestrzeganie terminów lub niewłaściwe wykonanie przeglądów.
 • UWAGA: Zachowanie oryginalnych faktur jest szczególnie ważne, jeśli zdecydujesz się nie wykonywać przeglądów lub napraw nieobjętych gwarancją u Autoryzowanego Dealera Forda. W razie korzystania z niniejszej gwarancji możesz zostać poproszony o wykazanie, że plan przeglądów okresowych Forda był przestrzegany z zastosowaniem właściwych części i płynów. Aby uniknąć wątpliwości, na wszelkich takich fakturach powinna być podana nazwa i adres wykonawcy naprawy oraz nazwa producenta lub dostawcy zastosowanych części i płynów.

 • Pielęgnować lakier i nadwozie poprzez regularne mycie zgodnie z instrukcjami Forda.
 • Zapewnić coroczne sprawdzenie stanu nadwozia przez Autoryzowanego Dealera Forda zgodnie z planem przeglądów stanu nadwozia i powłoki lakierniczej (patrz Książka Serwisowa) oraz dopilnować, by wyniki kontroli zostały zapisane w Książce Serwisowej pojazdu.
 • Przeglądy powinny być wykonywane w zakresie 1500 kilometrów lub jednego miesiąca od przebiegu/terminu określonego w planie przeglądów danego pojazdu.

Terminy przeglądów

Ford Ka, Fiesta, Fiesta Van, Fusion Focus, C-MAX, Kuga, Mondeo S-MAX, Galaxy

 • Co roku lub 20 000 km

Ford Transit Connect, Tourneo Connect Transit 2.2 TDCi, pojazdy wyposażone w DPF

 • Co roku lub 25 000 km

Ford Transit 2.2 TDCi, pojazdy nie wyposażone w DPF

 • Co roku lub 30 000 km

Ford Transit 2.2 TDCi , Euro V

 • Co dwa lata lub 50 000 km

Ford Transit 2.4 TDCi, pojazdy wyposażone w DPF

 • Co roku lub 25 000 km

Ford Transit 2.4 TDCi, pojazdy nie wyposażone w DPF

 • Co roku lub 30 000 km

Ford Transit 3.2 TDCi

 • Co dwa lata lub 50 000 km

Ford Ranger 2.2 TDCi

 • Co dwa lata lub 30 000 km

Ford Ranger 2.5 i 3.0 TDCi

 • Co roku lub 20 000 km

Ford Ranger 3.2 TDCi

 • Co dwa lata lub 30 000 km

Okresy między przeglądami nadwozia i powłoki lakierowej dla wszystkich modeli – co roku.

Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
Uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DF GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej zwana Administratorem).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
 3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:
  1. GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków w celu przedstawienia kompleksowej oferty finansowo-ubezpieczeniowej, na podstawie RODO art.6, ust.1, lit. b
 7. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.

Związek dealerów Rzetelna firma
Naprawa nadwozi PGD Flota PGD Części
Karta Ratownicza